Om Panomeja

Panomeja är ett fastighetsbolag med fastigheter på ett flertal orter.

Bolaget ägs av Oscarson Invest AB.

Ansvarig för verksamheten är Jan Oscarson, VD.

Jan Oscarson
Delägare
VD
070-316 67 25

|